ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 78
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 77
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
931082 3108 931 082 93 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 76
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
847878 4787 847 878 84 78
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 75
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
902441 0244 902 441 90 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 74
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
524962 2496 524 962 52 62
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 73
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
786688 8668 786 688 78 88
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 72
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
969040 6904 969 040 96 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 71
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
230085 3008 230 085 23 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 70
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
584531 8453 584 531 58 31
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 69
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
768723 6872 768 723 76 23
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 68
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
105899 0589 105 899 10 99
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 67
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
324618 2461 324 618 32 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 66
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
726149 2614 726 149 72 49
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 65
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
313940 1394 313 940 31 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 64
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
630022 3002 630 022 63 22
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 63
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
704241 0424 704 241 70 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 62
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
381369 8136 381 369 38 69
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 61
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
573273 7327 573 273 57 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 60
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
119636 1963 119 636 11 36
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 59
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
359187 5918 359 187 35 87
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 58
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
094112 9411 094 112 09 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 57
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
515104 1510 515 104 51 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 56
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
247226 4722 247 226 24 26
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 55
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
681220 8122 681 220 68 20
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 54
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
864575 6457 864 575 86 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 53
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
964521 6452 964 521 96 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 52
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
899429 9942 899 429 89 29
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 51
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
490095 9009 490 095 49 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 50
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
994055 9405 994 055 99 55
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 49
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
809791 0979 809 791 80 91
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 48
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
220630 2063 220 630 22 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 47
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
264798 6479 264 798 26 98
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 46
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
331203 3120 331 203 33 03
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 45
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
265413 6541 265 413 26 13
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 44
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
475051 7505 475 051 47 51
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 43
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
465566 6556 465 566 46 66
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 42
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
627250 2725 627 250 62 50
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 41
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
755856 5585 755 856 75 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 40
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
817322 1732 817 322 81 22
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 39
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
401956 0195 401 956 40 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 38
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
335329 3532 335 329 33 29
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 37
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
163476 6347 163 476 16 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 36
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
799828 9982 799 828 79 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 35
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
092162 9216 092 162 09 62
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 34
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
440184 4018 440 184 44 84
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 33
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
766799 6679 766 799 76 99
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 32
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
839527 3952 839 527 83 27
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 31
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
260355 6035 260 355 26 55
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 30
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
464527 6452 464 527 46 27
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 29
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
742222 4222 742 222 74 22
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 28
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
048417 4841 048 417 04 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 27
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
263674 6367 263 674 26 74
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 26
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
793071 9307 793 071 79 71
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 25
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
803630 0363 803 630 80 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 24
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
265551 6555 265 551 26 51
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 23
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
448432 4843 448 432 44 32
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 22
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
309575 0957 309 575 30 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 21
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
623894 2389 623 894 62 94
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 20
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
545577 4557 545 577 54 77
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 19
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
788990 8899 788 990 78 90
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 18
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
506074 0607 506 074 50 74
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 17
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
601637 0163 601 637 60 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
892805 9280 892 805 89 05
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
693045 9304 693 045 69 45
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
285904 8590 285 904 28 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
564974 6497 564 974 56 74
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
297608 9760 297 608 29 08
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
974793 7479 974 793 97 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
486678 8667 486 678 48 78
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
200992 0099 200 992 20 92
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
734317 3431 734 317 73 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
815861 1586 815 861 81 61
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
570585 7058 570 585 57 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
413307 1330 413 307 41 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
022587 2258 022 587 02 87
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
460598 6059 460 598 46 98
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
964273 6427 964 273 96 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
382947 8294 382 947 38 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-30 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
118704 1870 118 704 11 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-01-29 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
048522 4852 048 522 04 22