ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 89
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 88
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
918956 1895 918 956 91 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 87
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
244297 4429 244 297 24 97
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 86
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
284678 8467 284 678 28 78
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 85
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
428049 2804 428 049 42 49
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 84
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
064464 6446 064 464 06 64
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 83
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
802090 0209 802 090 80 90
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 82
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
626106 2610 626 106 62 06
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 81
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
101074 0107 101 074 10 74
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 80
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
797508 9750 797 508 79 08
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 79
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
830611 3061 830 611 83 11
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 78
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
743412 4341 743 412 74 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 77
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
096060 9606 096 060 09 60
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 76
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
244553 4455 244 553 24 53
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 75
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
576117 7611 576 117 57 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 74
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
480912 8091 480 912 48 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 73
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
830359 3035 830 359 83 59
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 72
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
543325 4332 543 325 54 25
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 71
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
517975 1797 517 975 51 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 70
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
925087 2508 925 087 92 87
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 69
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
971520 7152 971 520 97 20
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 68
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
358130 5813 358 130 35 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 67
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
511582 1158 511 582 51 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 66
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
252285 5228 252 285 25 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 65
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
467936 6793 467 936 46 36
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 64
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
045745 4574 045 745 04 45
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 63
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
353702 5370 353 702 35 02
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 62
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
434851 3485 434 851 43 51
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 61
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
332668 3266 332 668 33 68
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 60
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
701068 0106 701 068 70 68
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 59
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
786558 8655 786 558 78 58
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 58
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
631077 3107 631 077 63 77
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 57
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
686342 8634 686 342 68 42
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 56
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
039553 3955 039 553 03 53
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 55
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
776181 7618 776 181 77 81
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 54
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
936273 3627 936 273 93 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 53
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
062883 6288 062 883 06 83
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 52
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
486645 8664 486 645 48 45
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 51
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
439556 3955 439 556 43 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 50
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
824262 2426 824 262 82 62
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 49
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
269385 6938 269 385 26 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 48
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
093689 9368 093 689 09 89
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 47
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
481937 8193 481 937 48 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 46
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
537369 3736 537 369 53 69
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 45
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
542219 4221 542 219 54 19
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 44
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
402988 0298 402 988 40 88
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 43
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
098797 9879 098 797 09 97
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 42
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
228534 2853 228 534 22 34
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 41
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
179353 7935 179 353 17 53
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 40
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
715197 1519 715 197 71 97
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 39
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
304211 0421 304 211 30 11
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 38
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
516367 1636 516 367 51 67
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 37
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
908660 0866 908 660 90 60
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 36
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
132434 3243 132 434 13 34
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 35
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
290469 9046 290 469 29 69
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 34
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
816813 1681 816 813 81 13
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 33
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
746800 4680 746 800 74 00
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 32
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
728337 2833 728 337 72 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 31
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
412121 1212 412 121 41 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 30
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
365412 6541 365 412 36 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 29
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
014185 1418 014 185 01 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 28
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
640539 4053 640 539 64 39
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 27
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
661973 6197 661 973 66 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 26
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
641531 4153 641 531 64 31
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 25
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
937217 3721 937 217 93 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 24
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
524887 2488 524 887 52 87
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 23
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
902090 0209 902 090 90 90
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 22
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
942679 4267 942 679 94 79
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 21
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
784976 8497 784 976 78 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 20
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
414433 1443 414 433 41 33
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 19
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
020305 2030 020 305 02 05
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 18
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
423721 2372 423 721 42 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 17
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
555918 5591 555 918 55 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
542606 4260 542 606 54 06
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
651330 5133 651 330 65 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
876847 7684 876 847 87 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
858441 5844 858 441 85 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
606433 0643 606 433 60 33
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
043475 4347 043 475 04 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
763827 6382 763 827 76 27
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
832643 3264 832 643 83 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
780857 8085 780 857 78 57
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
314993 1499 314 993 31 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
096755 9675 096 755 09 55
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
969076 6907 969 076 96 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
866918 6691 866 918 86 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
944196 4419 944 196 94 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
433947 3394 433 947 43 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
581910 8191 581 910 58 10
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-23 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
071607 7160 071 607 07 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-02-22 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
719785 1978 719 785 71 85