ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 54
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 53
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
803013 0301 803 013 80 13
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 52
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
209270 0927 209 270 20 70
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 51
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
556105 5610 556 105 55 05
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 50
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
201685 0168 201 685 20 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 49
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
002220 0222 002 220 00 20
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 48
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
263098 6309 263 098 26 98
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 47
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
245626 4562 245 626 24 26
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 46
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
714393 1439 714 393 71 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 45
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
113157 1315 113 157 11 57
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 44
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
435541 3554 435 541 43 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 43
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
031685 3168 031 685 03 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 42
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
305659 0565 305 659 30 59
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 41
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
472948 7294 472 948 47 48
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 40
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
604634 0463 604 634 60 34
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 39
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
148123 4812 148 123 14 23
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 38
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
638486 3848 638 486 63 86
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 37
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
219644 1964 219 644 21 44
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 36
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
286117 8611 286 117 28 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 35
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
186496 8649 186 496 18 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 34
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
780882 8088 780 882 78 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 33
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
439696 3969 439 696 43 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 32
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
232160 3216 232 160 23 60
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 31
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
289344 8934 289 344 28 44
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 30
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
022438 2243 022 438 02 38
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 29
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
182942 8294 182 942 18 42
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 28
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
459441 5944 459 441 45 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 27
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
571321 7132 571 321 57 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 26
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
036698 3669 036 698 03 98
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 25
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
588257 8825 588 257 58 57
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 24
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
933372 3337 933 372 93 72
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 23
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
541431 4143 541 431 54 31
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 22
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
169291 6929 169 291 16 91
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 21
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
819417 1941 819 417 81 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 20
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
317906 1790 317 906 31 06
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 19
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
777568 7756 777 568 77 68
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 18
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
351703 5170 351 703 35 03
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 17
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
156688 5668 156 688 15 88
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
323635 2363 323 635 32 35
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
573199 7319 573 199 57 99
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
909392 0939 909 392 90 92
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
251137 5113 251 137 25 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
440623 4062 440 623 44 23
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
302915 0291 302 915 30 15
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
315156 1515 315 156 31 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
616418 1641 616 418 61 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
070836 7083 070 836 07 36
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
337152 3715 337 152 33 52
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
856264 5626 856 264 85 64
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
486118 8611 486 118 48 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
035730 3573 035 730 03 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
204390 0439 204 390 20 90
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
163476 6347 163 476 16 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
307063 0706 307 063 30 63
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-28 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
889976 8997 889 976 88 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-09-27 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
810909 1090 810 909 81 09