ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 141
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 140
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
693947 9394 693 947 69 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 139
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
970750 7075 970 750 97 50
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 138
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
760937 6093 760 937 76 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 137
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
130682 3068 130 682 13 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 136
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
130163 3016 130 163 13 63
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 135
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
412249 1224 412 249 41 49
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 134
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
380227 8022 380 227 38 27
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 133
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
637482 3748 637 482 63 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 132
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
615508 1550 615 508 61 08
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 131
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
839954 3995 839 954 83 54
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 130
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
614644 1464 614 644 61 44
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 129
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
417696 1769 417 696 41 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 128
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
705743 0574 705 743 70 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 127
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
643906 4390 643 906 64 06
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 126
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
967100 6710 967 100 96 00
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 125
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
891475 9147 891 475 89 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 124
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
838495 3849 838 495 83 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 123
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
424636 2463 424 636 42 36
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 122
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
169850 6985 169 850 16 50
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 121
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
578617 7861 578 617 57 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 120
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
863411 6341 863 411 86 11
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 119
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
656505 5650 656 505 65 05
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 118
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
144117 4411 144 117 14 17
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 117
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
386685 8668 386 685 38 85
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 116
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
499397 9939 499 397 49 97
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 115
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
875193 7519 875 193 87 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 114
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
200725 0072 200 725 20 25
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 113
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
357581 5758 357 581 35 81
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 112
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
532636 3263 532 636 53 36
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 111
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
077346 7734 077 346 07 46
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 110
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
205826 0582 205 826 20 26
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 109
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
261537 6153 261 537 26 37
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 108
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
469159 6915 469 159 46 59
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 107
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
775661 7566 775 661 77 61
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 106
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
721479 2147 721 479 72 79
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 105
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
737068 3706 737 068 73 68
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 104
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
853789 5378 853 789 85 89
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 103
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
477996 7799 477 996 47 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 102
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
489779 8977 489 779 48 79
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 101
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
808840 0884 808 840 80 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 100
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
650528 5052 650 528 65 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 99
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
150399 5039 150 399 15 99
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 98
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
987842 8784 987 842 98 42
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 97
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
068397 6839 068 397 06 97
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 96
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
626827 2682 626 827 62 27
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 95
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
999616 9961 999 616 99 16
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 94
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
616780 1678 616 780 61 80
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 93
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
697776 9777 697 776 69 76
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 92
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
037401 3740 037 401 03 01
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 91
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
496413 9641 496 413 49 13
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 90
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
598302 9830 598 302 59 02
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 89
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
796548 9654 796 548 79 48
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 88
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
003023 0302 003 023 00 23
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 87
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
016909 1690 016 909 01 09
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 86
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
678529 7852 678 529 67 29
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 85
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
594523 9452 594 523 59 23
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 84
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
334621 3462 334 621 33 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 83
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
449191 4919 449 191 44 91
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 82
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
800033 0003 800 033 80 33
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 81
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
456192 5619 456 192 45 92
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 80
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
033109 3310 033 109 03 09
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 79
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
015928 1592 015 928 01 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 78
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
214298 1429 214 298 21 98
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 77
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
508420 0842 508 420 50 20
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 76
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
638149 3814 638 149 63 49
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 75
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
545254 4525 545 254 54 54
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 74
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
771339 7133 771 339 77 39
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 73
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
745584 4558 745 584 74 84
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 72
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
845564 4556 845 564 84 64
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 71
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
689143 8914 689 143 68 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 70
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
226719 2671 226 719 22 19
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 69
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
188701 8870 188 701 18 01
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 68
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
438021 3802 438 021 43 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 67
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
347930 4793 347 930 34 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 66
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
111734 1173 111 734 11 34
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 65
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
074872 7487 074 872 07 72
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 64
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
367583 6758 367 583 36 83
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 63
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
879063 7906 879 063 87 63
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 62
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
139839 3983 139 839 13 39
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 61
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
190041 9004 190 041 19 41
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 60
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
706086 0608 706 086 70 86
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 59
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
023473 2347 023 473 02 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 58
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
679247 7924 679 247 67 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 57
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
849446 4944 849 446 84 46
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 56
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
261540 6154 261 540 26 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 55
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
917156 1715 917 156 91 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 54
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
290143 9014 290 143 29 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 53
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
750326 5032 750 326 75 26
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 52
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
026104 2610 026 104 02 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 51
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
650521 5052 650 521 65 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 50
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
747952 4795 747 952 74 52
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 49
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
682847 8284 682 847 68 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 48
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
495551 9555 495 551 49 51
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 47
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
233383 3338 233 383 23 83
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 46
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
221010 2101 221 010 22 10
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 45
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
950066 5006 950 066 95 66
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 44
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
311202 1120 311 202 31 02
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 43
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
541935 4193 541 935 54 35
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 42
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
780149 8014 780 149 78 49
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 41
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
196270 9627 196 270 19 70
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 40
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
929319 2931 929 319 92 19
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 39
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
390984 9098 390 984 39 84
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 38
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
774407 7440 774 407 77 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 37
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
232173 3217 232 173 23 73
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 36
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
729669 2966 729 669 72 69
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 35
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
855814 5581 855 814 85 14
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 34
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
263675 6367 263 675 26 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 33
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
471554 7155 471 554 47 54
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 32
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
295772 9577 295 772 29 72
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 31
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
673277 7327 673 277 67 77
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 30
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
628022 2802 628 022 62 22
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 29
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
145884 4588 145 884 14 84
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 28
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
227255 2725 227 255 22 55
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 27
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
706775 0677 706 775 70 75
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 26
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
573542 7354 573 542 57 42
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 25
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
969271 6927 969 271 96 71
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 24
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
026347 2634 026 347 02 47
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 23
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
605044 0504 605 044 60 44
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 22
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
672444 7244 672 444 67 44
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 21
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
320556 2055 320 556 32 56
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 20
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
058407 5840 058 407 05 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 19
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
619315 1931 619 315 61 15
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 18
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
551430 5143 551 430 55 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 17
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
053628 5362 053 628 05 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
478868 7886 478 868 47 68
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
466133 6613 466 133 46 33
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
418815 1881 418 815 41 15
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
841948 4194 841 948 84 48
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
076030 7603 076 030 07 30
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
508313 0831 508 313 50 13
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
076693 7669 076 693 07 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
567828 6782 567 828 56 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
768103 6810 768 103 76 03
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
192194 9219 192 194 19 94
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
721289 2128 721 289 72 89
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
045440 4544 045 440 04 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
083343 8334 083 343 08 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
508895 0889 508 895 50 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
976508 7650 976 508 97 08
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
707640 0764 707 640 70 40
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-29 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
869916 6991 869 916 86 16
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2023-05-28 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
563464 6346 563 464 56 64