ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
452714 5271 452 714 45 14
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
083686 8368 083 686 08 86
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
792604 9260 792 604 79 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
160050 6005 160 050 16 50
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
284595 8459 284 595 28 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
635521 3552 635 521 63 21
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
393407 9340 393 407 39 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
776369 7636 776 369 77 69
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
376048 7604 376 048 37 48
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
806201 0620 806 201 80 01
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
037243 3724 037 243 03 43
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
805422 0542 805 422 80 22
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
659001 5900 659 001 65 01
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
564638 6463 564 638 56 38
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
503229 0322 503 229 50 29
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-13 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
108955 0895 108 955 10 55
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-12 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
240057 4005 240 057 24 57