ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 24 มกราคม 2566

 • 414252
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 414
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 252
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 52
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 83
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 414253
 • 414251