ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 11 มกราคม 2566

 • 547325
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 547
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 325
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 25
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 88
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 547326
 • 547324