ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 5 สิงหาคม 2565

 • 949833
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 949
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 833
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 33
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 04
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 949834
 • 949832