ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 5 มกราคม 2565

 • 529182
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 529
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 182
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 82
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 89
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 529183
 • 529181