ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 3 มกราคม 2565

 • 415547
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 415
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 547
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 47
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 29
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 415548
 • 415546