ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 2 มกราคม 2565

 • 698544
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 698
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 544
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 44
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 87
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 698545
 • 698543