ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 5 ตุลาคม 2564

 • 833715
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 833
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 715
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 15
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 48
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 833716
 • 833714