ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 5 กันยายน 2564

 • 514370
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 514
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 370
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 70
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 74
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 514371
 • 514369