ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 3 กันยายน 2564

 • 953939
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 953
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 939
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 39
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 32
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 953940
 • 953938