ตรวจรางวัล ผลสลากเขมร

ผลสลากเขมร 15 กรกฎาคม 2564

 • 071486
  รางวัลที่ 1
  รางวัลละ 2,000,000 บาท
 • 071
  รางวัล 3 ตัวหน้า
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 486
  รางวัล 3 ตัวท้าย
  รางวัลละ 2,000 บาท
 • 86
  รางวัล 2 ตัวท้าย
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • 94
  รางวัล 2 ตัวล่าง
  รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 • 071487
 • 071485