ซื้อลอตเตอรี่ 24 เมษายน 2564
ปิดรับ 24/04/2021 16:00
ดูรายการโพย

การซื้อ ปอยเปต ลอตเตอรี่

เงินรางวัล

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
  • รางวัล 3 ตัวหน้า รางวัลละ 2,000 บาท
  • รางวัล 3 ตัวท้าย รางวัลละ 2,000 บาท
  • รางวัล 2 ตัวท้าย รางวัลละ 1,000 บาท
  • รางวัล 2 ตัวล่าง รางวัลละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

  • *** สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ***
  • กรณีซื้อลอตเตอรี่ครึ่งใบ เงินรางวัลจะลดลงครึ่งนึง